[SMR0002] Đại Chiến Samurai - Team Takeda - Lực Chiến 9.572 K

👉 Link Facebook : MoonSu-FB
    👉 Link Youtube : MoonSu-YTB
👉 Link Tải Ver Trung : Tải Xuống
    👉 App X10 Tốc độ Game : Tải Xuống

💥 Giá : 170.000VNĐ
💥 Ver : Việt Nam
💥 Server : S2
💥 Ngày Đăng : 31/03/2019
💥 Giao Dịch : ⤿ ATM

                           ⤿ Chuyển Khoản
💥 Liên Hệ Người Bán : Link
💥 SĐT : 0783774382
💥 Mã Acc : SMR0002

Giao Dịch An Toàn : Click để đọc


Lưu Ý : Giao dịch vui lòng Thuê Trung Gian để tránh lừa đảo


<~~~~~>


Post a Comment

Để lại bình luận đi người ae

Previous Post Next Post