[SMR0004] Đại Chiến Samurai - Team Truyền Kỳ - Top 1 Server - Top 2 Cụm Server - Lực Chiến 114.919 K

Vui lòng đọc kỹ phần "Hướng Dẫn Sử Dụng Website" để biết cách mua bán trên website